ใส่ตัวเลข 16 หลัก ที่อยู่ด้านหลังบัตร พร้อมใส่ตัวอักษรที่ปรากฏบนแถบ จากนั้นกดยืนยัน

    

โปรดเลือกช่องด้านล่าง: